เจตนารมณ์

Spread the love

 

เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย

เจตนารมณ์

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังเด็ก เยาวชน ประชาชน และหน่วยงาน ให้มีความตระหนัก เกิดจิตสำนึก และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการดูแลรักษา และพัฒนาสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมให้การศึกษา ปลูกฝังให้ประชาชนร่วมตระหนักและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของสังคม
  • ส่งเสริมให้การศึกษา อบรมเยาวชนให้ตระหนักและร่วมรับผิดชอบต่อความสะอาดของบ้านเมือง
  • ส่งเสริมสาธารณกุศล บำเพิญสาธารณประโยชน์ โดยให้ความร่วมมือกับทางราชการขจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลที่ปรากฎตามสาธารณสถาน
  • ส่งเสริมศึลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย
  • ส่งเสริมความสามัคคีสร้างกิจกรรมสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างประชาชน
  • ส่งเสริมให้การศึกษา อบรมแนะนำให้นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ทำกิจกรรมเพือการพัฒนาการรักษาความสะอาดของสาธารณสถาน
  • ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง และการฌาปนกิจสงเคราะห์
0 thoughts on “เจตนารมณ์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

twenty − three =