ประวัติความเป็นมา

Spread the love


สมาคมสร้างสรรค์ไทย ( Thai Environmental and Community Development Association หรือ TECDA )
ก่อตั้งขึ้น ในปี 2527 ในนามของ “ชมรมสร้างสรรค์ไทย” โดย คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช และบริษัทต่างๆ ที่มีแนวความคิดเดียวกัน ในการที่จะกระตุ้นเตือนให้ประชาชนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง เริ่มรณรงค์ด้วยโครงการ “ช่วยกันรักษาเมืองไทยให้สะอาด” ซึ่งเผยแพร่สู่ประชาชนครั้งแรกในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2527 โดยใช้สัญลักษณ์ “ตาวิเศษ” เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ พร้อมเผยแพร่ภาพยนตร์การ์ตูนตาวิเศษ ที่มีเนื้อร้องเข้าใจง่ายว่า “อ๊ะ อ๊ะ อย่าทิ้งขยะ ตาวิเศษเห็นนะ ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง” ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศ

“ชมรมสร้างสรรค์ไทย” ได้จดทะเบียนเป็น “สมาคมสร้างสรรค์ไทย” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2529 และได้จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2536