โครงการทูตตาวิเศษ

Spread the love

โครงการทูตตาวิเศษ


โครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนระดับอุดมศึกษา ที่กำลังจะก้าวออกไปประกอบอาชีพต่างๆ ในสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้นำ หรือตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน องค์กร หรือ ชุมชน

โครงการทูตตาวิเศษเป็นโครงการแรก ที่สามารถรวมเยาชนในระดับอุดมศึกษาจากต่างสถาบัน มาทำกิจกรรมร่วมกันได้มากที่สุด  ถึงปีละ 50 สถาบัน คิดเป็นจำนวนนักศึกษากว่า 200 คน อาจถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของเครือข่ายเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในยุคแรกๆ

คณะทูตตาวิเศษที่ได้ผ่านการอบรมและทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันในแต่ละปี ยังคงผูกพันและร่วมงานกับตาวิเศษอย่างต่อเนื่อง เช่น เป็นวิทยากรในฐานะตัวแทนเยาวชนให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมภาคสนามของตาวิเศษ เช่น หน่วยรณรงค์ในโครงการร่วมใจทำไทยให้สะอาด จัดละครเคลื่อนที่ในโรงเรียนต่างๆ หลายคนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมโครงการนี้

ทูตตาวิเศษหลายคนประสบความสำเร็จ ในงานอาชีพของตน และหลายคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคม เช่น น.ส. นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ (สื่อมวลชน ได้รับรางวัล สื่อมวลชนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ประจำปี 2548 ของกระทรวงพลังงาน จากการจัดรายการวิทยุ “เวลาหรรษากับตาวิเศษ”) น.ส. อรอุมา เกษตรพืชผล (พิธีกร, ผู้ดำเนินรายการ) นายสมภพ เวชพิพัฒน์ (เขียนบท, กำกับภาพยนตร์) เป็นต้น

โครงการทูตตาวิเศษเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2547 โดยความสนับสนุนของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดเวลาการดำเนินโครงการ มี “คณะทูตตาวิเศษ” รวม 14 รุ่น 1,700 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 135 แห่งทั่วประเทศ และได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมทูตตาวิเศษ” ในปี 2548 เพื่อสืบทอดการทำงานอย่างต่อเนื่อง

0 thoughts on “โครงการทูตตาวิเศษ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

four × five =