โครงการรุ่งอรุณ (ระยะที่ 2)

Spread the love


โครงการรุ่งอรุณ (ระยะที่ 2)

โครงการที่ตาวิเศษเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดให้กับโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

โครงการเริ่มขึ้นในปี 2545 เมื่อตาวิเศษเข้ามาดำเนินงานโครงการรุ่งอรุณ (ระยะที่ 2) ต่อจากโครงการรุ่งอรุณระยะแรก ซึ่งดำเนินงานโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกับโรงเรียนซึ่งผ่านการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 163 โรงเรียน จาก 30 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การระดมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ร่วมพัฒนางานโครงการของโรงเรียนแต่ละจังหวัด จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับครู การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งระบบโรงเรียน

โครงการนี้ส่งผลให้เกิดโรงเรียนดีเด่นและคณะครูดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างของ “โรงเรียนวิถีรุ่งอรุณ” ที่เรียบง่าย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษา โดยนักเรียน คณะครู และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม

ดังนั้นโรงเรียนวิถีรุ่งอรุณจึงไม่เป็นเพียงต้นแบบสำหรับโรงเรียน แต่สามารถเป็นต้นแบบของชุมชนประหยัดพลังงานและขยายผลต่อไปยังชุมชนอื่นๆ

0 thoughts on “โครงการรุ่งอรุณ (ระยะที่ 2)”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

14 + 1 =